Trang chủ » » Khủng hoảng truyền thông


  • Hình từ internet

  •  危机传播
  • 危機傳播 
  • Wéijī chuánbò
  • Communication crisis0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến