Trang chủ » » Ép phun
  • 4/02/2021 03:42:00 CH  •  
    注坯吹塑 
  • Zhù pī chuī sù
  • Injection blow moulding

Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến