Trang chủ » » Ép phun


  •  注坯吹塑 
  • Zhù pī chuī sù
  • Injection blow moulding0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến