Trang chủ » » Ép phun  •  
    注坯吹塑 
  • Zhù pī chuī sù
  • Injection blow moulding

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến