Trang chủ » » Chiều sâu mớn nước
  • 4/29/2021 09:27:00 CH


  •  

  • 船舶水線深度 
  • 船舶吃水深度 
  • Chuánbó chīshuǐ shēndùPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến