Trang chủ » » Bệnh bướu cổ


  • Hình từ internet

  •  甲状腺肿
  • 甲狀腺腫 
  • Jiǎzhuàngxiàn zhǒng
  • Goitre


  • 004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến