Trang chủ » » Bệnh bướu cổ
  • 4/19/2021 12:33:00 SA


  • Hình từ internet

  •  甲状腺肿
  • 甲狀腺腫 
  • Jiǎzhuàngxiàn zhǒng
  • Goitre


  • 004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàngPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến