Trang chủ » » Ống dẫn dầu


  • Hình từ internet


  •  输油管

  • 輸油管 
  • Shūyóuguǎn
  • Oil piping

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến