Trang chủ » » Mặt chịu nén
  • 3/19/2021 03:30:00 CH


  •  受压面
  • 受壓面 
  • Shòu yā miàn
  • Surface under pressure

Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến