Trang chủ » » Mặt chịu nén  •  受压面
  • 受壓面 
  • Shòu yā miàn
  • Surface under pressure0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến