Trang chủ » » Gia tốc hướng tâm


  •  
  • 向心加速度 
  • Xiàng xīn jiāsùdù
  • Centripetal acceleration0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến