Trang chủ » » Chu kỳ luân chuyển tài sản cố định


  •  固定资产周转
  • 固定資產周轉 
  • Gùdìng zīchǎn zhōuzhuǎn0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến