Trang chủ » » Thí nghiệm bàn nén


  •  
  • 平板载荷试验
  • 平板載荷試驗 
  • Píngbǎn zǎihé shìyàn0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến