Trang chủ » » Vừa phải - Quá mức


  •  * Vừa phải, mức độ thích hợp
  • 适度
  • 適度
  • Shìdù
  • * Quá mức, vượt quá mức độ thích hợp
  • 过度
  • 過度
  • Guòdù0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến