Trang chủ » » Tường chắn đất


 
  • 挡土墙
  • 擋土牆
  • Dǎng tǔ qiáng
  • Retaining wall
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến