Trang chủ » » Tường chắn đất


 
  • 挡土墙
  • 擋土牆
  • Dǎng tǔ qiáng
  • Retaining wall
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến