Trang chủ » » Sáng sớm - Chiều muộn
  • 12/23/2020 10:43:00 SA


  •  
  • * Sáng sớm tinh mơ
  • 清早
  • Qīngzǎo
  • * Gần tối, nhá nhem tối
  • 傍晚
  • BàngwǎnPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến