Trang chủ » » Sáng sớm - Chiều muộn


  •  
  • * Sáng sớm tinh mơ
  • 清早
  • Qīngzǎo
  • * Gần tối, nhá nhem tối
  • 傍晚
  • Bàngwǎn0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến