Trang chủ » » Sáng sớm - Chiều muộn
  • 12/23/2020 10:43:00 SA


  •  
  • * Sáng sớm tinh mơ
  • 清早
  • Qīngzǎo
  • * Gần tối, nhá nhem tối
  • 傍晚
  • BàngwǎnPhân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến