Trang chủ » » Bồn tiểu nam
  • 12/28/2020 05:07:00 CHBồn tiểu nam tiếng trung là gì
Hình từ internet


* 小便器
Xiǎo biànqì
Uniral
* 贮尿器
貯尿器
Zhù niào qì


* Bồn tiểu nam kiểu treo tường
墙挂式小便器
牆掛式小便器
Qiáng guà shì xiǎo biànqì


* Bồn tiểu nam kiểu đứng
立式小便器
Lì shì xiǎo biànqì


  • Join group: TỪ MỚI TIẾNG TRUNG HÀNG NGÀY TẠI ĐÂY

Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến