Trang chủ » » Tường chắn mái (Thưng mái)


 

  • 女儿墙
  • 女兒牆
  • Nǚ'ér qiáng
  • Parapet0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến