Trang chủ » » Màu giao thoa


 
  • Hình từ internet

  • 干涉色
  • Gānshè sè
  • Interference color
  • 004 – Dịch câu V-T; Trích: Trách nhiệm chung 0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến