Trang chủ » » Màu giao thoa
  • 11/19/2020 03:03:00 CH


 
  • Hình từ internet

  • 干涉色
  • Gānshè sè
  • Interference color
  • 004 – Dịch câu V-T; Trích: Trách nhiệm chung Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến