Trang chủ » » Hàng mốc hỏng


  • Hình từ internet


  •  * Hàng mốc hỏng
  • 发霉变质的商品
  • 發霉變質的商品
  • Fāméi biànzhí de shāngpǐn

  • *Đồ ăn mốc hỏng
  • 发霉变质的食品
  • 發霉變質的食品
  • Fāméi biànzhí de shípǐn


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

LazadaMỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến