Trang chủ » » Đất đỏ bazan


  • Đất đỏ bazan tiếng Trung là gì
  • Hình từ internet


  •  红壤
    紅壤
    Hóngrǎng
  • 紅壤
  • Hóngrǎng

  • 004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến