Trang chủ » » Đảng cộng hòa/Đảng Dân chủ


 


* Đảng Cộng hòa

共和党

共和黨

Gònghé dǎng

Republican Party


* Đảng Dân chủ

民主党

民主黨

Mínzhǔ dǎng

Democratic Party0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

LazadaMỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến