Trang chủ » » Đảng cộng hòa/Đảng Dân chủ


 


* Đảng Cộng hòa

共和党

共和黨

Gònghé dǎng

Republican Party


* Đảng Dân chủ

民主党

民主黨

Mínzhǔ dǎng

Democratic Party0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến