Trang chủ » » Phiếu đại cử tri/ Phiếu phổ thông
  • 11/03/2020 11:41:00 SA


 

* Phiếu đại cử tri

选举团投票

選舉團投票

Xuǎnjǔ tuán tóupiào

Electro college vote


* Phiếu phổ thông

选民投票

選民投票

Xuǎnmín tóupiào

Popular vote
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến