Trang chủ » » Phiếu đại cử tri/ Phiếu phổ thông


 

* Phiếu đại cử tri

选举团投票

選舉團投票

Xuǎnjǔ tuán tóupiào

Electro college vote


* Phiếu phổ thông

选民投票

選民投票

Xuǎnmín tóupiào

Popular vote
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến