Trang chủ » » Vui mừng/Phiền não
  • 10/14/2020 09:59:00 SA


 

* Vui mừng. vui vẻ, hồ hởi

高兴

高興

Gāoxìng


* Phiền não, đau khổ

苦恼

苦惱

KǔnǎoPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến