Trang chủ » » Vào đội - Ra khỏi đội


 

*Vào đội (VD: Vào đội thiếu niên)

入队

入隊

Rùduì


* Ra khỏi đội

退队

退隊

Tuì duì0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến