Trang chủ » » Vào đội - Ra khỏi đội


 

*Vào đội (VD: Vào đội thiếu niên)

入队

入隊

Rùduì


* Ra khỏi đội

退队

退隊

Tuì duì0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến