Trang chủ » » Tôn sùng/Bôi nhọ * Tôn sùng: thể hiện sự rất coi trọng

推崇

Tuīchóng


* Bôi nhọ: sự vu cáo, chửi bới

诋毁

詆毀

Dǐhuǐ0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến