Trang chủ » » Tôn sùng/Bôi nhọ
  • 10/31/2020 02:02:00 CH * Tôn sùng: thể hiện sự rất coi trọng

推崇

Tuīchóng


* Bôi nhọ: sự vu cáo, chửi bới

诋毁

詆毀

DǐhuǐPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến