Trang chủ » » Tiến thủ/Bảo thủ * Tiến thủ

进取

進取

Jìnqǔ


* Bảo thủ

保守

Bǎoshǒu0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến