Trang chủ » » Tiến thủ/Bảo thủ * Tiến thủ

进取

進取

Jìnqǔ


* Bảo thủ

保守

Bǎoshǒu0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến