Trang chủ » » Thép la/Thép dẹt


 

Hình từ internet

扁钢

扁鋼

Biǎn gāng


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến