Trang chủ » » Tăng vọt/Giảm sút
  • 10/14/2020 10:03:00 SA


 

* Tăng vọt (giá cả, tinh thần, phòn trào), đi lên, phát triển

高涨

高漲

Gāozhàng


*Giảm sút, giảm xuống

低落

Dīluò
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến