Trang chủ » » Nghiêm khắc - Dịu dàng


* Nghiêm khắc, ngặt ngèo

 严厉

嚴厲

Yánlì


* Dịu dàng, ôn hòa, mềm mỏng

溫和

Wēnhé0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến