Trang chủ » » Nghiêm khắc - Dịu dàng


* Nghiêm khắc, ngặt ngèo

 严厉

嚴厲

Yánlì


* Dịu dàng, ôn hòa, mềm mỏng

溫和

Wēnhé0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến