Trang chủ » » Khô hanh/ Ẩm thấp


 

*Khô hanh

干冷

乾冷

Gānlěng


* Ẩm thấp

湿热

濕熱

Shīrè0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến