Trang chủ » » Khô hanh/ Ẩm thấp


 

*Khô hanh

干冷

乾冷

Gānlěng


* Ẩm thấp

湿热

濕熱

Shīrè0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến