Trang chủ » » Hạn hán/Ẩm ướt
  • 10/08/2020 04:46:00 CH


 

*Hạn hán

干旱

乾旱

Gānhàn


*Ẩm ướt

湿润

濕潤

ShīrùnPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến