Trang chủ » » Hạn hán/Ẩm ướt


 

*Hạn hán

干旱

乾旱

Gānhàn


*Ẩm ướt

湿润

濕潤

Shīrùn0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến