Trang chủ » » Hạn hán/Ẩm ướt


 

*Hạn hán

干旱

乾旱

Gānhàn


*Ẩm ướt

湿润

濕潤

Shīrùn0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến