Trang chủ » » Cổ động, khích lệ/Nhụt chí


 

* Cổ động, khích lệ

鼓劲

鼓勁

Gǔjìn


* Nhụt chí

泄劲

洩勁

Xiè jìng0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến