Trang chủ » » Cổ động, khích lệ/Nhụt chí


 

* Cổ động, khích lệ

鼓劲

鼓勁

Gǔjìn


* Nhụt chí

泄劲

洩勁

Xiè jìng0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến