Trang chủ » » Cổ động, khích lệ/Nhụt chí
  • 10/08/2020 04:44:00 CH


 

* Cổ động, khích lệ

鼓劲

鼓勁

Gǔjìn


* Nhụt chí

泄劲

洩勁

Xiè jìngPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến