Trang chủ » » Bảo quản ở nhiệt độ thường


 
常温条件下保存
常溫條件下保存
Chángwēn tiáojiàn xià bǎocún0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến