Trang chủ » » Đá Diorit thạch anh


 

Đá Diorit thạch anh
Hình từ internet

石英闪长石

石英閃長石

Shíyīng shǎn chángshí

Quartz diorite

Loại đá có nhiều lượng thạch anh.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến