Trang chủ » » Trẹo chân


 

Hình từ internet

脚崴

腳崴

Jiǎo wǎi


脚崴

腳崴傷

Jiǎo wǎi shāng


足踝扭伤

足踝扭傷

Zú huái niǔshāng0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến