Trang chủ » » Trẹo chân


 

Hình từ internet

脚崴

腳崴

Jiǎo wǎi


脚崴

腳崴傷

Jiǎo wǎi shāng


足踝扭伤

足踝扭傷

Zú huái niǔshāng0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến