Trang chủ » » Độ C/Độ F


  

Độ C

Hình từ internet

摄氏度

攝氏度

Shèshìdù

Degree Celsius


Độ F

华氏度

華氏度

Huáshì dù

Fahrenheit0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến