Trang chủ » » Nói cách khác 换句话说

換句話說

Huàn jù huàshuō

***

换个说法

換個說法

Huàngè shuōfǎ
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến