Trang chủ » » Triệt lông (các vùng) • Hình từ internet


 • 去除
  • Qùchú
  • hoặc
  • 脱毛 Tuōmáo

  • Triệt lông mép = 嘴角毛去除 = Zuǐjiǎo máo qùchú

  • Triệt lông mặt = 脸毛去除/臉毛去除 = Liǎn máo qùchú

  • Triệt lông Bikini = 比基尼毛去除 = Bǐjīní máo qùchú

  • Triệt lông nách = 腋窩毛去除 = Yèwō máo qùchú

  • Triệt lông tay = 臂毛去除 = Bì máo qùchú

  • Triệt lông chân = 腿毛去除 = Tuǐ máo qùchú

  • Triệt lông lưng = 后背汗毛去除/後背汗毛去除 = Hòu bèi hànmáo qùchú


  0 comments:

  Đăng nhận xét

  Tin tức

  Câu dịch sẵn Việt-Trung


  MỜI THAM GIA GROUP MỞ

  Biết đâu bạn đang cần từ này!

  BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


  QC hai ben
  Hỗ trợ trực tuyến