Trang chủ » » Nút ngừng khẩn cấp


  • Hình từ internet


  • 急停按钮
  • 急停按鈕
  • Jí tíng ànniǔ

  • 003 - Dịch câu V-T: Trích: Yêu cầu kỹ thuật đúc0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến