Trang chủ » » Gậy gỗ/ba-toong
  • Hình từ internet

  • 1- 手杖
  • Shǒuzhàng

  • 2- 拐棍
  • Guǎigùn0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến