Trang chủ » » Bê-tông tươi
  • 新浇(新拌)混凝土
  • 新澆(新拌)混凝土
  • Xīn jiāo (xīn bàn) hùnníngtǔ
  • Fresh concrete0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến