Trang chủ » » Bê-tông phun khô/phun ướt  • Hình từ internet


  • 1- Phun khô
  • 干喷混凝土
  • 幹噴混凝土
  • Gàn pēn hùnníngtǔ

  • 2- Phun ướt
  • 湿喷混凝土
  • 濕噴混凝土
  • Shī pēn hùnníngtǔ
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến