Trang chủ » » Uống nước nhớ nguồn
  •    Hình từ internet

  • 喝水不忘挖井人
  • Hē shuǐ bù wàng wā jǐng rén

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến