Trang chủ » » Uống nước nhớ nguồn
  •    Hình từ internet

  • 喝水不忘挖井人
  • Hē shuǐ bù wàng wā jǐng rén

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

LazadaMỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến