Trang chủ » » Thép sàn
  • 楼板钢筋
  • 樓板鋼筋
  • Lóubǎn gāngjīn


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến