Trang chủ » » Tầng trệt

  • 底楼
  • 底樓
  • Dǐ lóu
*Miền Bắc gọi là tầng một.


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến