Trang chủ » » Tầng trệt

  • 底楼
  • 底樓
  • Dǐ lóu
*Miền Bắc gọi là tầng một.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến