Trang chủ » » Tầng trệt

  • 底楼
  • 底樓
  • Dǐ lóu
*Miền Bắc gọi là tầng một.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

LazadaMỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến