Trang chủ » » Phân hủy kỵ khí

  • 厌氧分解
  • 厭氧分解
  • Yàn yǎng fēnjiě


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến