Trang chủ » » Dây cảnh báo
  •     Hình từ internet


  • 警戒线
  • 警戒線
  • Jǐngjiè xiàn

  • Căng dây cảnh báo
  • Chăng dây cảnh báo
  • 拉警戒线
  • 拉警戒線
  • Lā jǐngjiè xiàn
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến