Trang chủ » , » Chất làm chậm nhuộm
  • 染料缓凝剂
  • 染料緩凝劑
  • Rǎnliào huǎn níng jì


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến