Trang chủ » » Bồn nước  • Hình từ internet  • 储水罐
  • 儲水罐
  • Chú shuǐ guàn
Kiểu đứng ~/立式 ~ Lì shì~
Kiểu nằm ~ 卧式/臥式 Wò shì~


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến