Trang chủ » » Vốn điều lệ
  •       Hình từ Internet

  • 法定资本
  • 法定資本
  • Fǎdìng zīběn
  • - Authorized Capital 
  • - Legal Capital


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến