Trang chủ » » Trọn gói (thi công)
 • 1- Trọn gói gồm thiết kế kỹ thuật: 
 •     莞式一条龙服务
 •     莞式一條龍服務
 •     Guǎn shì yītiáo lóng fúwù

 • 2- Hợp đồng (chỉ)  thi công:
 •     包干合同
 •     包乾合同
 •     Bāogān hétóng

 • 3- Hợp đồng Tổng thầu:
 •     总承包合同
 •     總承包合同
 •     Zǒng chéngbāo hétóng

 •      Nguồn: FB Hằng Huyên


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến