Trang chủ » » Góc tù
  •    Hình từ internet


  • 钝角
  • 鈍角
  • Dùnjiǎo
  • Obtuse angle0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

LazadaMỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến