Trang chủ » » Ván cừ  •     Hình từ internet

  • 钢板桩
  • 鋼板樁
  • Gāngbǎn zhuāng
  • Steel sheet pile
  • Cừ thép, cừ Larsen, cọc bản


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến