Trang chủ » » Ván cừ
  • 4/04/2020 11:40:00 SA  •     Hình từ internet

  • 钢板桩
  • 鋼板樁
  • Gāngbǎn zhuāng
  • Steel sheet pile
  • Cừ thép, cừ Larsen, cọc bản


Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến